TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI?

GÓI CẦU VIP TRONG HÔM NAY

NGÀY MỞ THƯỞNG DANH MỤC SỐ RA KẾT QUẢ
02/07/2024 Bạch thủ lô Không định kì
Công khai miễn phí
Song thủ lô Không định kì
Công khai miễn phí
xiên 2 Không định kì
Công khai miễn phí
xiên 3 Không định kì
Công khai miễn phí
Dàn đề 10 số Không định kì
Công khai miễn phí
Dàn đề 36 số Không định kì
Công khai miễn phí

01/07/2024

Bạch thủ lô 67 Trúng 67
Song thủ lô 59-95 Trúng 59
xiên 2 21-12/21-45/12-45 Trúng 12-45
xiên 3 45-12-21 Trượt
Dàn đề 10 số 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 Trúng 18
Dàn đề 36 số 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,40,41,42,43,44,45,46,47,52,53,61,65,71,78,81,96 Trúng 18

30/06/2024

Bạch thủ lô 71 Trúng 71
Song thủ lô 79-97 Trúng 79
xiên 2 32-23/23-19/32-19 Trúng 23-19
xiên 3 23-32-19 Trượt
Dàn đề 10 số 00-10-20-30-40-50-60-70-80-90 Trượt
Dàn đề 36 số 00,01,03,05,10,12,13,17,20,22,24,29,30,32,36,39,40,41,43,45,50,51,52,60,61,66,70,72,78,80,82,83,90,92,97,98 Trúng 29

29/06/2024

Bạch thủ lô 61 Trúng 61
Song thủ lô 87-78 Trúng 78
xiên 2 92-37/37-73/92-73 Trượt
xiên 3 92-73-37 Trượt
Dàn đề 10 số 00-11-22-33-44-55-66-77-88-99 Trượt
Dàn đề 36 số 00,11,22,33,44,55,66,77,88,99,03,06,09,12,17,18,21,24,28,29,35,38,39,43,48,49,51,56,59,62,67,76,69,86,92,96 Trúng 49

28/06/2024

Bạch thủ lô 83 Trúng 83
Song thủ lô 49-94 Trượt
xiên 2 73-37/73-65/37-65 Trúng 73-65
xiên 3 37-73-65 Trượt
Dàn đề 10 số 04-14-24-34-44-54-64-74-84-94 Trượt
Dàn đề 36 số 02,04,07,10,12,14,15,16,20,24,25,26,32,34,36,38,40,44,46,51,53,54,56,57,64,66,68,71,73,74,76,83,84,87,94,96 Trúng 68

27/06/2024

Bạch thủ lô 65 Trượt
Song thủ lô 75-57 Trượt
xiên 2 83-38/83-81/38-81 Trúng 81-83
xiên 3 38-83-81 Trượt
Dàn đề 10 số 40-41-42-43-45-46-47-48-49-50 Trượt
Dàn đề 36 số 30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69 Trượt

26/06/2024

Bạch thủ lô 72 Trượt
Song thủ lô 29-92 Trúng 92
xiên 2 42-23/42-32/23-32 Trúng 23-23
xiên 3 42-23-32 Trượt
Dàn đề 10 số 10-12-13-14-15-40-41-42-43-44 Trượt
Dàn đề 36 số 10,12,13,14,15,16,20,21,22,23,24,26,32,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,55,60,67,70,76,80,87,90,97 Trúng 32

25/06/2024

Bạch thủ lô 56 Trúng 56
Song thủ lô 43-34 Trúng 43
xiên 2 26-28/82-26/28-82 Trúng 28-82
xiên 3 26-28-82 Trượt
Dàn đề 10 số 05-06-07-08-10-15-16-17-18-24 Trượt
Dàn đề 36 số 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,16,17,18,19,23,24,26,27,28,29,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,47,50,57,58 Trượt