TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI?

GÓI CẦU VIP TRONG HÔM NAY

NGÀY MỞ THƯỞNG DANH MỤC SỐ RA KẾT QUẢ
26/05/2024 Bạch thủ lô Không định kì
Công khai miễn phí
Song thủ lô Không định kì
Công khai miễn phí
xiên 2 Không định kì
Công khai miễn phí
xiên 3 Không định kì
Công khai miễn phí
Dàn đề 10 số Không định kì
Công khai miễn phí
Dàn đề 36 số Không định kì
Công khai miễn phí

25/05/2024

Bạch thủ lô 65 Trúng 65
Song thủ lô 34-43 Trúng 43×2
xiên 2 92-37/37-73/92-73 Trượt
xiên 3 92-73-37 Trượt
Dàn đề 10 số 00-11-22-33-44-55-66-77-88-99 Trượt
Dàn đề 36 số 00,11,22,33,44,55,66,77,88,99,03,06,09,12,17,18,21,24,28,29,35,38,39,43,48,49,51,56,59,61,67,76,79,86,92,96 Trúng 43

24/05/2024

Bạch thủ lô 82 Trúng 82
Song thủ lô 25-52 Trượt
xiên 2 71-17/71-65/17-65 Trúng 71-65
xiên 3 71-17-65 Trượt
Dàn đề 10 số 04-14-24-34-44-54-64-74-84-94 Trượt
Dàn đề 36 số 03,04,07,10,12,14,15,16,20,24,25,26,32,34,36,38,40,44,46,50,53,54,56,57,64,66,68,71,73,74,76,83,84,92,94,98 Trúng 98

23/05/2024

Bạch thủ lô 61 Trượt
Song thủ lô 75-57 Trượt
xiên 2 72-27/72-84/27-84 Trúng 72-84
xiên 3 72-27-84 Trượt
Dàn đề 10 số 40-41-42-43-45-46-47-48-49-50 Trượt
Dàn đề 36 số 30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69 Trượt

22/05/2024

Bạch thủ lô 72 Trượt
Song thủ lô 59-95 Trúng 95
xiên 2 43-21/43-12/12-21 Trúng 43-12
xiên 3 43-21-12 Trượt
Dàn đề 10 số 10-12-13-14-15-40-41-42-43-44 Trượt
Dàn đề 36 số 10,12,13,14,15,16,20,21,22,23,24,26,31,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,57,60,67,70,76,80,87,90,97 Trúng 97

21/05/2024

Bạch thủ lô 58 Trúng 58
Song thủ lô 74-47 Trúng 47
xiên 2 29-58/85-29/58-85 Trúng 58-85
xiên 3 29-58-85 Trượt
Dàn đề 10 số 05-06-07-09-10-15-16-17-18-24 Trượt
Dàn đề 36 số 00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,12,15,16,17,18,19,23,24,26,27,28,29,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,47,50,57,58 Trúng 00

20/05/2024

Bạch thủ lô 67 Trúng 67
Song thủ lô 54-45 Trúng 45
xiên 2 69-96/96-20/69-20 Trúng 69-20
xiên 3 20-96-69 Trượt
Dàn đề 10 số 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 Trượt
Dàn đề 36 số 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,40,41,42,43,44,45,46,47,52,53,61,66,71,78,81,96 Trúng 66

19/05/2024

Bạch thủ lô 78 Trúng 78
Song thủ lô 59-95 Trúng 95
xiên 2 35-53/35-24/53-24 Trúng 35-24
xiên 3 35-53-24 Trượt
Dàn đề 10 số 00-10-20-30-40-50-60-70-80-90 Trượt
Dàn đề 36 số 00,01,03,05,10,12,13,17,20,22,24,26,30,32,36,39,40,41,43,45,50,51,52,60,61,66,70,72,78,80,82,83,90,92,96,99 Trúng 78